VERGİ HİZMETLERİ

Vergi Müşavirliği ve Tasdik

 • Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi
 • Gerçek Kişi Gelir Vergisi Beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi
 • Uluslararası ve yabancı yatırım vergi danışmanlığı
 • Vergi ve Mali Mevzuat destek ve danışmanlık hizmetleri
 • Vergi uyuşmazlıklarına yönelik danışmanlık hizmetleri

Vergi , İade ve Mahsup

 • Katma Değer Vergisi iade alma imkânı bulunan firmalarınız için iade hesaplamalarının gerçekleştirilmesi
 • İade ya da mahsup işlemi sözkonusu olabilecek her türlü vergi için gerekli olan raporlarının zamanında hazırlanması
 • Vergi daireleriyle bu alanda kurulacak ilişkilerde danışmanlık sağlanması
 • Şirketlerin KDV indirim, iade, mahsup durumları ile ilgili olarak karşılaşılan sorunlara yönelik danışmanlık hizmetlerinin sağlanması

Transfer Fiyatlandırması

 • Firma süreç ve fonksiyon analizi çalışmaları , karşılaştırma çalışmaları v.b. yöntemlerle transfer fiyatlandırması stratejisinin oluşturulması.
 • Pazardaki yapısal ticari değişikliklerin ve firmanın fonksiyon ya da organizasyon yapısındaki değişikliklerin dikkate alınması suretiyle transfer fiyatlandırması stratejisinin revize edilmesi.
 • Yurt dışında ana merkez tarafından oluşturulmuş bir transfer fiyatlaması politikası mevcutsa, bu politikaların ve tanımlanmış yöntemlerin Yunan Vergi Mevzuatına adaptasyonu.
 • Şirketlerin mevcut transfer fiyatlaması uygulamalarının analizi, grup transfer fiyatlaması uygulamalarının belgelendirilme sürecinin gözden geçirilmesi, analizi ve risklerin saptanması.
 • Uygulayacağı yöntem konusunda tereddütü bulunan mükelleflerin, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte İdare'ye başvurarak belli bir dönem için yöntem tespiti talebinin hazırlanması ve ön anlaşma sürecinin yönetilmesi.
 • Her türlü transfer fiyatlandırılması uyuşmazlıkları ile ilgili olarak Gelir İdaresi nezdinde ve yargı aşamasında destek hizmetleri.
 • İstenmesi durumunda İdare'ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmek üzere "Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu" hazırlanması.

Vergi Planlaması

 • Mali mevzuatta yer alan vergi teşvikleri ve istisnalarının optimum düzeyde kullanılması için bilgilendirme ve tavsiyeler sunulması
 • Şirketlerin faaliyetlerine özgü vergisel durumlarının dikkate alınarak vergi planlaması modellerinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık
 • Çokuluslu firmalara stretejik vergi planlamasında teknik destek ve danışmanlık
 • Reorganizasyon (yeniden yapılandırma) çalışmaları
 • Şahıs firmaları için vergi planlaması