DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Hukuki ve Mali Danışmanlık

 • Şirket Kuruluş İşlemleri ve Danışmanlığı
 • Şirket Birleşme, Bölünme , Satın Alma, Tasfiye, Nev'i Değiştirme ve Sermaye arttırımı konularında destek ve Danışmanlık
 • Vergi Hukuku Bilgilendirme ve Danışmanlığı
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilgilendirme ve Danışmanlığı
 • Vergi uyuşmazlıkları Çözüm ve Danışmanlığı
 • Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı Bilgilendirme ve Danışmanlığı
 • Yabancı Yatırım Vergi Danışmanlığı
 • Ulusal veUluslararası Vergi Planlaması ve Danışmanlığı
 • Yunanistanda çalışan veya çalışacak yabancılar ile ilgili düzenleme ve kanunlar hakkında danışmanlık
 • Muhasebe - Finans Standardları konularında danışmanlık
 • Teşvik , İstisna ve Muafiyet konularında danışmanlık

Yönetim Danışmanlığı

 • Stratejik Planlama Danışmanlığı
 • Risk ve borç yönetimi dahil kurumsal finansman
 • Pazar Analizi Danışmanlığı
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı