DENETİM HİZMETLERİ

Bağımsız ve Özel Amaçlı Denetim

 • Yerel ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları , Vergi Mevzuatı ve diğer ülke standartları çerçevesinde mali tabloların denetimlerinin yapılması
 • Mali tabloların farklı muhasebe prensipleriyle uyumlu olarak yeniden düzenlenmesi ve buna yönelik finansal raporlama sistemleri kurulması
 • Şirket satın alımlarında ve birleşmelerinde hedef şirketlerdeki finansal risklerin belirlenmesine yönelik veya satışa konu şirketin satışa hazırlanmasına ilişkin özel finansal raporların hazırlanması
 • Şirket satın alımlarında ve benzer kompleks operasyonlarda, Şirket varlıklarının değerlenmesi hizmetleri
 • Kredi kullanımlarında sözleşme şartlarına ve finansal rasyolara uygunluk denetimlerinin yapılması
 • Hile ve yolsuzluk denetimlerinin yapılması
 • Şirket değerlemelerine ilişkin özel tespit raporları hazırlanması
 • Kurumsal yönetimi destekleyici tespit ve öneri raporları sunulması
 • Özel amaçlı denetimlerin yapılması ve danışmanlık hizmetleri

Due Diligence (Mali Durum İncelemesi)

 • Olası vergi incelemelerinde oluşabilecek risklerin belirlenmesi
 • Son beş yıllık döneme ilişkin vergi beyannamelerinin incelenmesi
 • İlgili vergi mevzuatı açısından değerlendirilmesi
 • Tahakkuk ve ödemelerin gözden geçirilmesi
 • Vergi indirim ve istisnalarının kontrolü
 • Vergi avantaj ve dezavantajlarının değerlendirilmesi
 • Müzakere görüşmelerinde destek sağlanması

İç Denetim

 • Şirketin Risk Yönetimi, Kontrol ve Kurumsal Yönetim sisteminin kurulması ve ilgili departmanlarla entegrasyonunun oluşturulması
 • İç Denetim süreçlerini değerlendirmek ve etkinliği arttırmak