MUHASEBE VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Muhasebe Hizmetleri

 • Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması
 • Muhasebeleri kendi elemanları tarafından tutulan şirketlerin aylık muhasebe işlemlerinin doğruluğunun kontrol edilmesi
 • Dönem sonu işlemlerinin kontrol edilmesi
 • Beyannamelerin kayıtlarla karşılaştırılarak doğruluğunun kontrol edilmesi
 • Muhasebe hizmetinin İNTERCONSUL tarafından (outsourcing) verilmesi durumunda, şirketin defter ve kayıtlarının muhasebe prensiplerine ilgili vergi kanunlarına göre tutulması ve kayıt edilesi , düzenlenmesi geeken bütün vergi beyannamelerinin hazırlanarak vergi dairelerine verilmesi

Raporlama

 • Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (US GAAP, IFRS, Konsolidasyon raporları vb.)
 • Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalardır

Bordro ve Personel Hizmetleri (Outsourcing - İNTERCONSUL tarafından yapılması)

 • Saatlik / Günlük/ Aylık / Yıllık bordroların hesaplanması
 • Aylık Sosyal Güvenlik Kurumu (IKA) bildirimlerinin sistem üzerinden hazırlanarak gönderilmesi
 • Personel İşe Giriş / Çıkış işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (IKA) sistemi üzerinde gerçekleştirilmesi
 • Sosyal Güvenlik Kanunlarına göre bordro kontrolleri
 • Vergi Usul Kanunu’na göre bordro kontrolleri
 • İş Kanunu’na göre bordro kontrolleri
 • Kıdem ve benzeri tazminatların hesaplanması ve bordrolarının hazırlanması
 • Personel Özlük Dosyalarının hazırlanması ve muhafazası